WALS - een geavanceerd simulatiemodel

WALS is een prognosemodel voor woningcorporaties, waarin kasstromen en waardering van bezittingen en verplichtingen gesimuleerd worden. Op basis van input met betrekking tot economische verwachtingen, vastgoed, lening portefeuilles, het huurbeleid en het (des)investeringsbeleid voert WALS een integrale berekening uit. Hierdoor krijgt u inzicht in de corporatie-brede financiële kengetallen, zoals solvabiliteit, ICR en Loan-to-Value.

Naast het opstellen van onderbouwde meerjarenprognoses is WALS een bruikbaar hulpmiddel voor het maken van what-if-analyses. Met deze aantrekkelijke optie kunt u het beleid van uw corporatie toetsen en daar waar nodig aanpassen. En wilt u allerlei scenario’s van externe invloeden doorrekenen, zoals de financiële consequenties op de korte en lange termijn van politieke beleidswijzigingen, dan kan dat ook.

Integratie van systemen

Het gebruik van WALS bespaart corporaties veel tijd bij de jaarlijkse aanlevering van de dPi en dVi aan de toezichthouders. Ook is WALS te koppelen aan de marktwaarde uit TMS en de leningenportefeuille uit Treasury.

Belangrijkste kenmerken

  • Integrale meerjaren simulatie van bezittingen (assets) en verplichtingen (liabilities)
  • Ondersteunt bij de jaarlijkse aanlevering van de dPi en dVi aan de toezichthouders
  • Waardering vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat, bedrijfswaarde of historische kostprijs
  • WALS is onderdeel van het platform voor integrale financiële en vastgoedsturing
  • De richtlijn en splitsing DAEB/Niet-DAEB wordt toegepast
  • Uiterst betrouwbaar en helder inzicht in uw financiële positie
  • Optimale ondersteuning bij financiële prognoses


Meer weten over onze diensten?

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op