Overzicht

Treasury biedt altijd actueel inzicht in uw huidige en verwachte liquiditeitspositie. Het stelt je bovendien in staat jouw leningen- en derivatenportefeuille te beheren. Hiervoor beschik je over uitgebreide rapportagemogelijkheden zoals waarderingsrapporten, risicorapporten en vrijvalschema’s. Voor het beheer van jouw liquiditeitspositie en kasstromen heb je middels het importeren van rekeningafschriften altijd een actueel inzicht. Zo wordt verwachting gekoppeld aan realisatie en ben je volledig in control.

Treasury is uitermate geschikt om op een eenvoudige manier jouw leningenportefeuille in te richten.

Nauwkeurige monitoring van je lening is mogelijk, aanpassingen in bijvoorbeeld looptijd of rente zijn makkelijk door te voeren. De gevolgen zijn direct zichtbaar. De kasstroomprognoses die aan de hand van de opgevoerde leningen te maken zijn, kunnen worden opgenomen in de liquiditeitsprognose.

Treasury staat voor een snel en prettiger beheer van financieringen en de bijbehorende rapportages. Zelfs het maken van het kasstroomoverzicht wordt hierdoor makkelijker.

Belangrijkste kenmerken

  • Beheer diverse leningen en derivaten
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden (vrijvalschema’s, waarderingsrapporten, grafische rapportages, financierings- en renterisico’s)
  • Aanmaken boekingen en facturatie voor financiële administratie
  • Adequaat kasstroombeheer om liquiditeitsrisico te controleren en rentelasten te optimaliseren
  • Koppelen van kasstroomrealisaties aan verwachte kasstromen
  • Onderdeel van platform voor integrale financiële en vastgoedsturing
  • Standaardkoppelingen met WALS
  • Bewezen oplossing met 40 klanten


meer weten

Meer weten over onze diensten?

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op