Portefeuillebeleid en assetmanagement zijn door onze partner Ortec Finance samengevoegd tot één oplossing: SAM. Hiermee zijn de processen nog beter op elkaar af te stemmen.

SAM ondersteunt corporaties bij het opstellen van het strategisch portefeuillebeleid voor de komende 10 tot 15 jaar. Je kunt gemakkelijk en snel de transformatieopgave doorrekenen en verschillende varianten met elkaar vergelijken. Meer verduurzamen en minder sloop-nieuwbouw? Binnen 30 seconden is er een variant gemaakt. Het geeft inzicht in de effecten van verschillende strategische varianten, op zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Zo ben je in staat om de optimale (portefeuille)strategie te kiezen, die financieel haalbaar is.

De grafische mogelijkheden maken dat SAM zich ook uitstekend leent om het gesprek met stakeholders te voeren over de te maken (of gemaakte) keuzes. Tot slot levert het gebruik van SAM duidelijke kaders op voor de het assetmanagement.

De voordelen van SAM

  • Portefeuille- en assetmanagement in één software oplossing
  • Inzicht in de maatschappelijke en financiële prestaties van het vastgoed
  • Uitgebreide interactieve grafische en numerieke rapportages
  • Gecertificeerde rekenregels van WALS en Ortec Finance TMS
  • Snelle doorrekeningen van portefeuille- en complexscenario’s
  • Optimale integratie met onze andere software oplossingen
  • Snelle implementatie door ervaren consultants
  • Gratis toegang tot SAM Presentatie voor het presenteren van beleidskeuzes

Van portefeuillemanagement naar assetmanagement

Als assetmanager moet je binnen de financiële ruimte die je hebt de transformatieopgave die uit de portefeuillestrategie volgt, realiseren. Dat doe je door het complexbeleid zo aan te passen dat je jaarlijks de doelen realiseert.

Om invulling te geven aan zijn of haar taak analyseert de assetmanager continu de prestaties van de complexen, optimaliseert het beleid en monitort de voortgang van de uitvoering van het beleid. Ortec Finance SAM ondersteunt de assetmanager hierbij. Prestaties in het verleden, heden en de toekomst worden getoond op (deel)portefeuille- en complexniveau door middel van interactieve, grafische en numerieke analysemogelijkheden. Hiermee wordt snel inzichtelijk welke complexen goed en welke slecht presteren en voor welke complexen het wenselijk is om een alternatief complexbeleid op te stellen. Door het alternatieve beleid door te rekenen wordt duidelijk of het voorgenomen beleid past binnen de maatschappelijke en financiële kaders. Door bovendien de prestaties van het alternatieve beleid te vergelijken met de prestaties van het huidige beleid, kunnen onderbouwde optimale keuzes worden gemaakt.

Tekst en informatie via Ortec Finance - SBI-en-AM

meer weten

Voor een demo: neem contact op met Dylan van Vloten om in te plannen

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op