DV Verantw 3

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële prestaties van de corporatie. Qonsío kan u hierbij ondersteunen. Zo bieden we onder meer de verschillenanalyse bedrijfswaarde en de verschillenanalyse marktwaarde. Daarnaast ondersteunen wij ook corporaties bij het opstellen van de jaarrekening.

DV Prog 4 DPI

dVi

In de dVi wordt informatie over onder andere de activiteiten, financiële verantwoording, bedrijfswaarde en waardering van het bezit geleverd aan CorpoData. Ook bij de aanlevering van deze gegevens kunnen de Qonsío consultants u ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de levering van de specificatie ten behoeve van de dVi.

DV Verantw 1

Taxatiemanagement

Taxatiemanagement is het proces van taxeren/waarderen van de marktwaarde in verhuurde staat. De experts van Qonsío kunnen u ondersteunen bij het proces van verzamelen van objectgegevens, keuze van waarderingsparameters, interne controles, analyse van waardeveranderingen en afstemming met de taxateur. De vastgestelde marktwaarde kan hierna worden opgenomen in de jaarrekening, maar kan ook periodiek via rapportages in de organisatie worden ontsloten.

Meer weten over onze diensten?

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op