DSC 0357

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële prestaties van de corporatie. Qonsío kan je hierbij ondersteunen. Zo bieden we onder meer de verschillenanalyse bedrijfswaarde en de verschillenanalyse marktwaarde. Daarnaast ondersteunen wij ook corporaties bij het opstellen van de jaarrekening.

DV Prog 4 DPI

dVi

In de dVi wordt informatie over onder andere de activiteiten, financiële verantwoording, bedrijfswaarde en waardering van het bezit geleverd aan CorpoData. Ook bij de aanlevering van deze gegevens kunnen de Qonsío consultants je ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de levering van de specificatie ten behoeve van de dVi.

Homepage banner Alg

Gevoeligheidsananalyse

Een gevoeligheidsanalyse is een manier om het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken. Per parameter wordt berekend wat gelijkmatige aanpassing omhoog en omlaag voor effect heeft op de waardering, waarbij alle andere inputvariabelen en parameters onaangepast blijven. Sommige accountants vragen om een gevoeligheidsanalyse om de robuustheid van de waardering te onderbouwen, andere corporaties willen graag zelf meer gevoel krijgen bij de gevoeligheid van hun waardering.

Aanvragen van de gevoeligheidsanalyse kan via het selfserviceportaal van Qonsío
DSC 0587

Verschillenanalyses

De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. Voor de jaarrekening worden WALS en TMS voornamelijk gebruikt bij de waardebepaling van het vastgoed op marktwaarde en beleidswaarde. Vanuit deze waardering komt ook de vraag naar boven hoe de jaar-op-jaar mutatie in de beide waarden is te verklaren. De verschillenanalyse onderbouwt deze waardemutatie in een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar. Wij bieden de verschillenanalyse voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde aan. Je kunt de verschillenanalyse gebruiken voor de jaarrekening en voor de interne controle. Deze analyses kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren.

Aanvragen van een verschillenanalyse kan via het selfserviceportaal van Qonsío
SOFTW TMS

Beleidswaardenormen Tool

Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer belangrijker geworden. De experts van Qonsío ondersteunen bij het bepalen van deze beleidswaardenormen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS. Dit doen wij middels een speciaal ontwikkelde beleidswaardenormen tool. Voorafgaand aan de verwerking in de beleidswaardenormen tool is er een intake moment. Tijdens dit moment worden onder andere de keuzes en onderbouwingen vastgelegd om de kwaliteit en de uitlegbaarheid te waarborgen. Aandachtspunten bij de normbepaling zijn: de flexibiliteit in het te hanteren van het detailniveau en de beschouwingsperiode. Een aannemelijke norm valt of staat uiteindelijk bij de onderliggende kostenverdeling.

Aanvragen van de beleidswaardenormen tool kan via het selfserviceportaal van Qonsío
DSC 0731

Opschuiven begroting (jaarwissel)

Voor het doorrekenen van scenario’s en varianten in het voorjaar en voor de start van de vastgoedsturingscyclus is het noodzakelijk om een WALS-omgeving beschikbaar te hebben waarin de geactualiseerde begroting is opgenomen, alsmede waarin de jaarrekening als start-/ijkpunt is meegenomen. De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus is daarom het opschuiven van de begroting. Het doorschuiven van de begroting is een complex vraagstuk waarin veel zaken binnen WALS aangepast worden. Veel wetgeving hangt samen met het peilmoment en de inrichting dient daarom goed geactualiseerd te worden. Wil je dat er vanuit een expert wordt meegekeken bij deze werkzaamheden? Op basis van een duidelijke uitvraag van benodigde informatie gaan wij aan de slag met de WALS-variant van de definitieve begroting/dPi.

Aanvragen van een jaarwissel kan via het selfserviceportaal van Qonsío

Meer weten?

Meer weten over onze diensten?

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op