DV Verantw 2

Meerjarenbegroting

In het najaar stel je de meerjarenbegroting op. In de eindfase kijken wij graag met je mee naar de plausibiliteit van de uitkomsten. Ook helpen wij jouw organisatie met een standaard risicoparagraaf, die inzicht geeft in de financiële risico’s. Wij bieden hiervoor onder meer de plausibiliteitstoets en de risicoanalyse.

DV Prog 2

dPi

De dPi gaat in op de voornemens van u als corporatie voor de komende vijf jaren. Concreet moet de corporatie een prognose van de activiteiten en een financiële prognose aanleveren. Met de meerjarenbegroting in WALS, ben je een eind op weg met de externe rapportage voor de toezichthouder. Ook hier kunnen onze consultants je volledig begeleiden om zo deze gegevens helemaal voor je voor te bereiden.

DSC 0255

Dienstverleningsovereenkomst

Wij bieden onze klanten graag een dienstverleningsovereenkomst aan. We willen de beste service bieden die past bij elke woningcorporatie. Zodat we allebei weten wat we de komende jaren voor elkaar kunnen betekenen! Wij hebben in kaart gebracht welke diensten Qonsío kan leveren. Je kunt zelf aanvinken in het formulier voor welke producten wij een passende aanbieding mogen doen. Hoe meer producten we voor een lange periode kunnen vastleggen, hoe meer korting wij kunnen verlenen. Samen kunnen we tijdig de planning opstellen voor komende jaren, zodat elke woningcorporatie de aandacht krijgt van Qonsío die ze verdient!

Invullen formulier voor aanvraag Dienstverleningsovereenkomst
DV Prog 4 Dv I

Risicoanalyse

De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Er is steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling, mede door de aandacht voor risicomanagement in het beoordelingskader. Qonsío en Ortec Finance leveren met een Scenarioset al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Wij bieden nu een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten.

Aanvragen van een Risicoanalyse kan via het selfserviceportaal van Qonsío
DSC 0753

Best Practice inrichting WALS

Met de Best Practice inrichting WALS nemen we de dataset in één dag gezamenlijk door om WALS naar de beste inzichten gereed te maken voor de nieuwe begrotingsronde. Door het doorlopen van een gedetailleerd stappenplan richten we WALS samen in volgens de richtlijnen van onze Best Practice. Hierbij bespreken we relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak, het vullen van de begroting en krijg je inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. De gemaakte inrichtingskeuzes worden gedocumenteerd en per onderdeel in het eindrapport aan je teruggekoppeld.

Aanvragen van een Best Practice kan via het selfserviceportaal van Qonsío
DSC 0563

Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS

Heb je behoefte aan een validatie van de uitkomsten uit je begrotingsvariant in WALS? Of wil je verbeterpunten om mee te nemen naar het komende begrotingstraject? Qonsío biedt hiervoor de Plausibiliteitstoets. Hierbij voeren wij een validatie uit op de uitkomsten van je laatste begroting, deels gebaseerd op het beoordelingskader van het Aw-WSW en deels op de bevindingen van andere corporaties binnen de sector. Je krijgt een overzichtelijk rapport en een telefonische toelichting op de resultaten.

Aanvragen van een Plausibiliteitstoets kan via het selfserviceportaal van Qonsío
DSC 0478

Plausibiliteitstoets Plus + (P-Toets+)

Waar de standaard P-Toets de ingevoerde gegevens in de Begrotingsvariant als ‘gegeven’ beschouwt en zich met name richt op de uitkomsten, gaan we bij de P-Toets+ verder. Op basis van de bij de begroting gebruikte brongegevens analyseren wij de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens. We beoordelen de consistentie en nauwkeurigheid ten opzichte van zowel de ingediende jaarrekening (dVi) als de vorige Begroting/dPi. Tot slot toetsen wij de input én output op logica en consistentie met vigerende wet- en regelgeving en rapporteren wij over de belangrijkste risico’s die wij waarnemen in de begroting.

20210923

Begroting Review - Globale check inrichting WALS

Sinds kort biedt Qonsío als alternatief op de Beste Practice ook de Begroting Review aan. Dit is een globale check op de inrichting van WALS die uitstekend ingezet kan worden tijdens het begrotingsproces. U ontvangt een samengevat rapport waarin de belangrijkste aandachtspunten worden toegelicht. Voordelen: - Snelle doorlooptijd (ca 4 uur) - Inzetbaar tijdens het begrotingsproces - Aantrekkelijk tarief

Meer weten?

Neem contact op met Ellen Brouns (06-86818477) of Martha Likumahua (06-86831398).

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op