DV Verantw 2

Meerjarenbegroting

In het najaar stelt u de meerjarenbegroting op. In de eindfase kijken wij graag met u mee naar de plausibiliteit van de uitkomsten. Ook helpen wij uw organisatie met een standaard risicoparagraaf, die inzicht geeft in de financiële risico’s. Wij bieden hiervoor onder meer de plausibiliteitstoets en de risicoanalyse.

DV Prog 4 Dv I

dPi

De dPi gaat in op de voornemens van u als corporatie voor de komende vijf jaren. Concreet moet de corporatie een prognose van de activiteiten en een financiële prognose aanleveren. Met de meerjarenbegroting in WALS, bent u een eind op weg met de externe rapportage voor de toezichthouder. Ook hier kunnen onze consultants u volledig begeleiden om zo deze gegevens helemaal voor u voor te bereiden.

DV Prog 2

Treasurymanagement

Leningconstructies en de waardering van leningen worden steeds complexer. Met goed treasurymanagement wilt u overzicht houden op de verschillende leningen die u als corporatie heeft lopen. De experts van Qonsío kunnen u hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld een leningenportefeuille in te richten en een betrouwbaar liquiditeitsoverzicht te maken.

Meer weten over onze diensten?

Bedankt voor uw bericht

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op