Wonen Delden sluit zich aan bij Qonsío

De actieve lokale woningcorporatie Wonen Delden uit het Overijsselse Delden gaat voor het opstellen van haar financiële meerjaren prognose aan de slag met WALS. De corporatie vindt dat zij een goede tool nodig hebben voor een betrouwbaar en overzichtelijk inzicht in de huidige én toekomstige financiële positie van de organisatie. WALS is de meest gebruikte oplossing voor het opstellen van de financiële meerjaren prognose in de woningcorporatiesector.

BLOG_Logo wonen delden

Naast het opstellen van onderbouwde meerjaren prognoses is WALS een bruikbaar hulpmiddel voor het maken van what-if-analyses.

Met deze aantrekkelijke optie kan het beleid van de corporatie worden getoetst en daar waar nodig aangepast.

Tevens kunnen allerlei scenario’s van externe invloeden worden doorgerekend, zoals de financiële consequenties op de korte en lange termijn van politieke beleidswijzigingen.

We heten Wonen Delden van harte welkom bij Qonsío!

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal