Webinar Eigen Normen voor Woningcorporaties

Nieuwe methodiek voor het bepalen van eigen normen op financiële kengetallen voor woningcorporaties

26 januari 2021

Wil je meer weten over de nieuwe methodiek van Accent Advies en Ortec Finance waarmee eigen normen en daarmee financiële buffers voor de continuïteitsratio’s (ICR, Loan to Value en Solvabiliteit) kunnen worden bepaald? Meld je dan aan voor ons gratis webinar op 26 januari 2021 van 15.00 – 16.00 uur.

Samenwerking met Qonsío

Accent Advies en Ortec Finance werken samen met Qonsío, zodat woningcorporaties met WALS die ondersteund worden door Qonsío, ook gebruik kunnen maken van deze dienstverlening. Neem gerust contact op Rinaldo van Elsen bij Qonsío.

DV Prog 4 Dv I

De gestructureerde onderbouwing past bij je risicobereidheid, houdt rekening met de gevoeligheden in jouw meerjarenbegroting en is gebaseerd op voor de corporatiesector algemeen onderkende risico’s. 12 woningcorporaties die je voorgingen, geven aan dat het gezamenlijk doorlopen van dit proces en het bespreken van de uitkomsten, minstens zo waardevol zijn als de uitkomsten zelf.

Charlotte Dijkgraaf – manager Financiën en Ondersteuning bij Woonborg – vertelt op het webinar over de meerwaarde van dit project voor Woonborg.

Eigen Normen visual1 horizontaal5

Woningcorporaties staan onder druk om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zoals het betaalbaar houden van de huren, het oplossen van het woningtekort en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Corporaties willen niets liever, maar vragen zich wel af hoe ver hun financiële polsstok rijkt. Aw en WSW hanteren in hun gezamenlijke beoordelingskader duidelijke normen voor financiële kengetallen. Maar is het verantwoord om daarop te sturen? De meerjarenbegroting is sterk afhankelijk van economische en andere aannames. Hoe kan de financiële gezondheid ook onder andere omstandigheden gewaarborgd zijn? De aanpak combineert risicobereidheid met strategische risicoanalyse en vertaalt dat in een financiële buffer, die past bij jouw corporatie.

Programma

Om de eigen normen te bepalen, worden vijf stappen doorlopen. Deze stappen staan centraal in het programma van het webinar. Per stap lichten Marc Breij van Accent Advies of Isabel Mandour van Ortec Finance de aanpak toe. Charlotte Dijkgraaf vult aan hoe Woonborg dit heeft ervaren. Natuurlijk is er ruimte voor het behandelen van jullie vragen.

Eigen Normen visual2 5stappen
  • Waarom is er behoefte aan eigen normen op de financiële kengetallen?
  • Stap 1: Risicobereidheidsprofiel
  • Stap 2: Strategische risicoanalyse
  • Stap 3, 4 & 5: M.b.v. de meetlat de eigen normen afleiden uit de scenarioanalyse.
  • Hoe werkt deze aanpak in de praktijk?
  • Vragen

Meer informatie?

Meer informatie over de vijf stappen en de ervaringen van klanten kun je lezen in de leaflet of in het rapport Eigen Normen van het pilotproject met tien woningcorporaties.

Voor wie?

Dit webinar is vooral interssant voor: management, specialisten en toezichthouders van woningcorporaties met interesse voor risicomanagement en financiële sturing.

Wanneer en waar?

Het webinar vindt plaats op dinsdag 26 januari van 15.00-16:00 uur.
Via online platform: GoToWebinar

Kosten?

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven?

Je kan je direct aanmelden via onderstaande link.

Meld je HIER aan voor het Gratis Webinar Eigen Normen

Vragen of al interesse?

Heb je vragen over het webinar of ben je nu al benieuwd welke eigen normen op de ICR, LTV en Solvabiliteit passend zijn voor de financiële sturing van jouw corporatie? Neem dan contact op met Rinaldo van Elsen.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal