Update handboek modelmatig waarderen marktwaarde - oktober 2020

Op 30-10-2020 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2020’ gepubliceerd. Het handboek is vanaf heden te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees verder om te weten te komen wat de belangrijkste wijzigingen zijn, ten opzichte van het waarderingshandboek 2019, en wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

  • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2020;
  • De minimale mutatiekans is opgehoogd;
  • De overdrachtsbelasting voor woningen is aangepast op de geldende wetgeving;
  • In gemengde complexen gelden voorgeschreven uitpondbeperkingen alleen voor de betreffende eenheden met een beperking;
  • Het renovatiejaar vervangt het bouwjaar in de normbepalingen voor gerenoveerde woningen;
  • In de beleidswaarde wordt de streefhuur voor DAEB-woningen afgetopt op de liberalisatiegrens;
  • Complexen waar grootschalig onderhoud of een renovatie plaatsvindt, op het moment van waardering, dienen full te worden gewaardeerd;
  • Een waardering uitgevoerd op een ander moment gedurende het jaar (bijvoorbeeld t.b.v. de kwartaalrapportage) kan worden gebruikt voor de jaarrekening (met markttechnische update).

Neem als marktwaardespecialist binnen jouw corporatie deel aan de TMS Themaopleiding om meer te weten te komen over de impact van deze wijzigingen op de marktwaarde en het waarderingsproces.

DSC 0470

De vastgoedgegevens op orde

Je kunt nu aan de slag met de ordening van de vastgoedgegevens. Om te rekenen volgens het nieuwe handboek, is het nieuwe dataveld ‘Renovatiejaar’ nodig. Daarnaast is het complexgegeven ‘Scenario’ verplaatst van de objectgegevens naar de vrijheidsgraden. Eventuele verkoopbeperkingen met een kettingbeding dienen te worden verwerkt in het complexgegeven ‘Max. aantal verkopen’. Ten slotte is een optioneel veld ‘Referentiegroep’ op complexniveau toegevoegd waarin een identificatie voor vergelijkbare complexen kan worden opgenomen. Dit kan je helpen door in de analyse van één complex snel de waarderingsgegevens van vergelijkbare complexen te kunnen inzien.

Planning update

De nieuwe versie van TMS met daarin de nieuwe functionaliteiten en de rekenregels van het handboek 2020 zal in week 48 (de week van 23 november 2020) worden uitgebracht. Wij informeren je nog over het exacte moment van updaten.

In de tussentijd

Als je al gebruik maakt van TMS, kun je nu starten met het waarderingsproces. Je kunt de objectgegevens actualiseren en vervolgens in TMS importeren. Daarna kun je de datacontroles uit laten voeren en een waardering (basis of full) conform de rekenregels 2019 opstellen. Vergeet niet om de waarderingsronde 2019 in het systeem formeel af te sluiten door alle waarderingen op prijspeil ultimo 2019 te markeren als definitief (status ‘D’).

Ondersteuning door Qonsío

Zoals je van ons gewend bent, ondersteunen wij ook dit jaar bij de totstandkoming van de marktwaardering van jouw corporatie. Wij doen dit met onze oplossingen TMS en WALS (producten van Ortec Finance), én met een koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een één-op-één aansluiting is.
In december 2020 organiseren wij onze jaarlijks terugkerende TMS Themaopleiding. Gezien de huidige complexe ontwikkeling van de COVID-19 situatie, zal de opleiding dit jaar voor het eerst online en - waar mogelijk - op verschillende locaties in het land worden aangeboden.
Tijdens de opleidingsdagen kom je meer te weten over de impact van de wijzigingen in het handboek 2020, de verbeteringen die zijn doorgevoerd in TMS en kun je daarnaast live aan de slag met de waardering van de eigen portefeuille.

Schrijf je hier direct in.

Nog geen TMS?

Wil je ook als eerste aan de slag met de marktwaarde 2020, de een-op-een koppeling met WALS en daarmee zorgdragen voor de borging van het proces en de juiste berekening van de marktwaarde en de beleidswaarde?
Neem dan contact op met Rinaldo van Elsen om TMS voor jouw corporatie nog vóór de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te laten implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 150 andere corporaties van de voordelen van TMS.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal