Sectoranalyse Beleidswaarde 2020

Ben je nog druk bezig met de jaarrekening 2020 en de (toelichting) op de beleidswaarde van het vastgoed van jouw woningcorporatie? Heb je ook behoefte aan actueel vergelijkingsmateriaal? Of wil je meer gevoel ontwikkelen bij de beleidswaarde? Maak dan gebruik van de informatie in dit artikel. Na een zeer bescheiden stijging van de beleidswaarde in 2019 laat 2020 een forse toename zien.

Sinds verslagjaar 2018 rapporteren corporaties over de beleidswaarde van hun vastgoed in de jaarrekening. Inmiddels zitten we in het derde jaar dat deze waarde gerapporteerd wordt. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben de definities verder aangescherpt en stellen hogere eisen aan de datakwaliteit. Ook hebben corporaties meer ervaring opgedaan met het opstellen van de waarde. Vorig jaar waren we voor het eerste in staat om de waardeontwikkeling uit de jaarrekening tussen 1 januari en 31 december te analyseren voor de beleidswaarde. Ook dit jaar heeft Ortec Finance een analyse uitgevoerd op de beleidswaarde van 117 corporaties om meer inzicht te krijgen in de beleidswaarde(ontwikkeling) van woongelegenheden (DAEB en Niet-DAEB gezamenlijk). Uit deze analyse volgt een benchmark om de beleidswaarde van jouw corporatie af te zetten tegen de beleidswaarde in de sector. Dit kan helpen bij de controle voor de jaarrekening en inzicht geven in de waarde-opbouw.

De analyse bestaat uit 2 delen:

  • Inzicht in de markt- en beleidswaarde per 31-12-2020: de afslagen van marktwaarde naar beleidswaarde en de gemiddelde inputvariabelen per stap;
  • De gemiddelde beleidswaardeontwikkeling tussen 2019 en 2020.


--------------------------------------------------------------

Dit artikel is overgenomen van Ortec Finance - mei 2021

Het artikel is geschreven door Bram Leermakers.

Sectoranalyse Beleidswaarde 2020

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal