Publicatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021

Op 29 oktober 2021 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021’ gepubliceerd. Het handboek is vanaf heden te downloaden op de Woningmarktbeleid website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees dit artikel om te weten te komen wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van het waarderingshandboek 2020, en wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

  • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2021;
  • De overdrachtsbelasting voor woningen en niet-woningen is aangepast op de geldende wetgeving;
  • In het uitpondscenario wordt voortaan gerekend met een mutatiegraad die voor álle jaren, alsook in de eindwaardeberekening, gelijk is aan de mutatiekans doorexploiteren. Uiteraard mag hier bij het gebruik van de FULL-versie van worden afgeweken;
  • De markthuur vervalt als aftoppingsgrens wanneer de contracthuur door boveninflatoire huurverhoging boven de markthuur uitstijgt.


Het is goed om te weten dat enkele parameters opgenomen in het handboek nog indicatief zijn en hoogstwaarschijnlijk aangepast zullen worden. Een voorbeeld is de wijziging van het verhuurderheffingspercentage. Een waardering uitgevoerd ná de update, maar vóór 31 december, zal dus met grote kans niet de definitieve zijn. Zodra deze wijzigingen bekend zijn, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verwerken en je hiervan op de hoogte brengen, zodat je de waardering kunt bijwerken. Neem als marktwaardespecialist binnen jouw corporatie deel aan onze TMS Themaopleiding om meer te weten te komen over de impact van deze wijzigingen op de marktwaarde en het waarderingsproces.

Planning waarderingsproces

De nieuwe versie van TMS met daarin de nieuwe functionaliteiten en de rekenregels van het handboek 2021 zal op 25 november 2021 vanaf 17:30 uur worden uitgebracht.

Wanneer je al gebruik maakt van TMS, kun je al starten met het waarderingsproces. Je kunt de vastgoedgegevens actualiseren en vervolgens in TMS importeren. Om in TMS ook de beleidswaarde te kunnen berekenen is het veld ‘Classificatie’ toegevoegd, vul dit met DAEB of Niet-DAEB. Als je al een dataset voor Q4 2021 hebt ingelezen, dan is het ook noodzakelijk om deze informatie alsnog toe te voegen.

Na een succesvolle import kun je de datacontroles beoordelen en de waardering conform de rekenregels 2020 opstellen. Het vernieuwde TMS toont hierbij – al dan niet als toetswaarde – te allen tijde de marktwaarde volgens de basisversie.

TMS Themaopleidingen in december

Zoals je van ons gewend bent, ondersteunen wij ook dit jaar bij de totstandkoming van de markt- en beleidswaardering van jouw corporatie. Wij doen dit met onze volledig vernieuwde taxatiemanagementoplossing Ortec Finance TMS, WALS én met de koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een één-op-één aansluiting is.

In december organiseren wij onze jaarlijks terugkerende TMS Themaopleidingenreeks. Dit jaar zullen we de opleidingen zowel online als offine, op verschillende locaties in het land, aanbieden. Voor betrokken taxateurs organiseren we een aparte opleiding in Vianen. Voor beide opleidingen zijn de persoonlijke uitnodigingen al verzonden. Heb je de uitnodiging niet ontvangen en heb je wel interesse? Neem dan contact op met Bianca Meij.

Wat kan je verwachten tijdens de Themaopleiding?

Tijdens de opleidingsdagen staan we uiteraard uitgebreid stil bij het vernieuwde Ortec Finance TMS. We frissen op wat we afgelopen zomer hebben uitgelegd en gaan aan de slag met de functionaliteit die onze ontwikkelaars in de tussentijd hebben toegevoegd. Ook kom je meer te weten over de impact van de wijzigingen in het handboek 2021 en kun je daarnaast live aan de slag met de waardering van de eigen portefeuille.

Nog géén Ortec Finance TMS?

Het vernieuwde Ortec Finance TMS biedt woningcorporaties door de sterk verbeterde reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Wil je ook als eerste aan de slag met de markt- en beleidswaarde 2021 en profiteren van de borging in de planning- en controlcyclus via de één-op-één koppeling met WALS?

Neem dan contact op met je consultant bij Qonsío om Ortec Finance TMS nog voor de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 150 andere corporaties van de voordelen van het nieuwe, gebruiksvriendelijke Ortec Finance TMS.

--------------------------------------------------------------

Dit artikel is overgenomen van Ortec Finance - november 2021

Het artikel is geschreven door Pieter Postma en Dirk Jan Remmerswaal.

Publicatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal