Patrimonium en Woonwijze live met Workflow Module

Steeds meer corporaties maken gebruik van de workflow module van Salaris Online. Zo zijn recentelijk Patrimonium Veenendaal en Woonwijze Vught live gegaan met de module. Inmiddels maken ruim 50 corporaties gebruik van de handige procesondersteuning van de workflow module.

BLOG_Logopatrwoonwijze 1

Met de workflow module kunnen de corporaties steeds herhalende, dagelijkse routines met behulp van procesondersteuning meer gestroomlijnd, nauwkeuriger en sneller uitvoeren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verwerken en accorderen van salarismutaties, verlofaanvragen, afhandelen van reiskostendeclaraties via de declaratiemodule of naleving van wettelijke regels en voorschriften.

Deelprocessen
Met deze module wordt een proces opgesplitst in verschillende deeltaken. Deze deeltaken worden in de juiste volgorde door desbetreffende medewerkers/ afdelingen afgehandeld. Het systeem voert, op basis van de vastgestelde procedures, automatisch één of meerdere acties uit. Zo bepaalt het systeem of een stap in de procedure kan worden gestart, of de stap is afgerond en of de volgende stap kan worden uitgevoerd.

Personeelsdossier
Salaris Online kent ook een personeelsdossier waarbij per dossiermap de autorisatie wordt ingeregeld. Tevens is het mogelijk direct na het archiveren een signaal en/of een mail te versturen naar diverse rollen, zoals de rol Medewerkers, Managers, P&O of Directie. In het kader van de AVG is er uiteraard gedacht aan de wettelijke bewaartermijnen. Dit is per dossiermap centraal ingericht.

Kortom salaris en P&O activiteiten worden door de corporatiemedewerkers sneller, efficiënter en meer accuraat afgehandeld.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal