Dienstverlening - Opschuiven Begroting (Jaarwissel)

De begroting af en de dPi ingeleverd? De nieuwe jaarcyclus staat alweer voor de deur. Wil jij dit jaar een vliegende start maken? Wij kunnen je daarbij helpen. Voor het doorrekenen van scenario’s en varianten in het voorjaar en voor de start van de vastgoedsturingscyclus is het noodzakelijk om een WALS-omgeving beschikbaar te hebben waarin de geactualiseerde begroting is opgenomen, alsmede waarin de jaarrekening als start-/ijkpunt is meegenomen. De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus is daarom het opschuiven van de begroting.

Na het vaststellen van de vastgoedwaardering en het aansluiten van de jaarrekening kan deze variant als vertrekpunt dienen bij het bepalen van een portefeuillestrategie en/of het vormgeven van het tactische beleid in AM. Ook kan de variant bijvoorbeeld gebruikt worden voor scenarioberekeningen t.b.v. de COVID-crisis

DSC 0470

Na het uitvoeren van de werkzaamheden beschik je over een WALS-variant die gereed is gemaakt voor de waarderingsronde. Op basis van duidelijke documentatie wordt toegelicht welke onderdelen in WALS nog geactualiseerd moeten worden om tot een volledig aangesloten jaarrekening te komen. Hiermee krijg je een gedetailleerd overzicht in handen van alle uit te voeren stappen rondom de jaarwissel zodat je in het vervolg deze stappen makkelijker zelf uit kunt voeren maar ook zodat je meer inzicht krijgt in de aanpassingen.

Het doorschuiven van de begroting is een complex vraagstuk waarin veel zaken binnen WALS aangepast worden. Veel wetgeving hangt samen met het peilmoment en de inrichting dient daarom goed geactualiseerd te worden. Wil je dat er vanuit een expert wordt meegekeken bij deze werkzaamheden? Of zoek je iemand die de werkzaamheden kan overnemen? Dan kunnen wij de stappen ook voor je uitvoeren. Op basis van een duidelijke uitvraag van benodigde informatie gaan wij aan de slag met de WALS-variant van de definitieve begroting/dPi.

Rapportage verschillen definitieve begroting/dPi en opgeschoven variant

Aanvullend aan deze werkzaamheden is het ook mogelijk om een rapportage aan te vragen waarin de verschillen worden verklaard tussen de definitieve begroting/dPi en de opgeschoven begroting. Deze rapportage kan veel inzicht bieden in de veranderingen van resultaten en de oorzaak daarvan. Door stapsgewijs een verklaring te geven van de effecten rondom de jaarwisseling kunnen we inzichtelijk maken of verschillen het gevolg zijn van specifieke regelgeving, beleidskeuzes, onzekerheid of aangescherpte objectgegevens. Deze analyse kan met name waardevol zijn wanneer je in het voorjaar belangrijke doorrekeningen wilt uitvoeren en goed wilt begrijpen hoe en waarom resultaten verschillen van de begroting.

We stellen een eenvoudige tool ter beschikking waardoor je bovendien de analyse kunt uitbreiden met extra stappen. Hierdoor kun je ook de effecten inzichtelijk maken die voortkomen uit de definitieve markt- en beleidswaardering en ijking van de jaarrekening. Via deze methode wordt het zelfs mogelijk om de begroting tussen twee jaren te vergelijken en alle verschillen te vergelijken. Uiteraard kunnen wij ook hierbij ondersteunen mocht dit gewenst zijn.

Kosten

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de jaarwissel en het opschuiven van het peilmoment dan bedragen de kosten € 1.000,- exclusief BTW. De aanvullende kosten verbonden aan de rapportage bedragen € 500,- exclusief BTW.

Bovengenoemde bedragen gelden bij de werkzaamheden voor één werkmaatschappij. De aanvullende kosten voor iedere extra werkmaatschappij bedragen 50% van de standaardprijs van de analyse.

Vraag hier het opschuiven van de begroting aan.

Tekst en inhoud:

Ortec Finance

https://www.ortecfinance.com/n...

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal