Oplossing voor de verplichte jaarrekening SBR (xbrl) aanlevering aan de KvK

Op donderdag 10 juni heeft Qonsío in samenwerking met overheidsorganisatie Logius een presentatie gegeven over de Oplossing voor de verplichte jaarrekening SBR (xbrl) aanlevering aan de KvK. Deze presentatie werd gedaan tijdens de CorporatieGids LIVE Online Kennisdagen.

LI 1

Vijftig aanwezigen hebben zich tijdens de half uur durende sessie laten informeren over de komst van de verplichting om binnenkort een XBRL in te sturen naar de KvK. Op dit moment is het nog altijd mogelijk om gebruik te maken van Excel of Word om de jaarrekening van een woningcorporatie op te stellen. Vanaf boekjaar 2022 wordt dat sterk afgeraden, omdat een Excel moeilijk om te zetten is naar het complete XBRL-bestand. Bij Qonsío zijn we bekend met het opzetten van jaarrekeningen voor woningcorporaties. De kennis van het softwareprogramma Audition en de kennis over specifiek de woningcorporaties vind je nergens beter gebundeld dan bij Qonsío.

Koen de Jonge van Qonsío leidde de sessie.


Allereerst is Aad Bergman van Logius aan het woord geweest. Aad is bij Logius verantwoordelijk voor de ontwikkelingen omtrent XBRL en het beheren van verschillende taxonomieën.

In de presentatie heeft Aad de technische achtergrond van SBR en de standaard XBRL toegelicht.

Na de uitleg over de begrippen SBR en XBRL heeft Aad het rapportage proces toegelicht. De basis van de XBRL komt bij een woningcorporatie vrijwel altijd uit het ERP. Via Digipoort kan de jaarrekening in XBRL formaat bij de uitvragende partijen worden gedeponeerd. De dPi (prognose informatie) en de dVi (verantwoordingsrapportage) zijn al middels een XBRL aan te leveren.

De technische hoofdpunten uit de presentatie van Aad Bergman:

 • SBR is gebaseerd op XBRL
 • Binnen SBR werkt een groot aantal publiek-private organisaties nauw met elkaar samen
 • De voordelen van SBR zijn: betere kwaliteit van gegevens, administratieve lasten verlichting en transparantie, een uitgebreide Governance structuur en benchmarking
 • XBRL is een standaard bestaand uit 2 componenten: een gestructureerd gegevenswoordenboek en de berichtenspecificaties.
 • XBRL is een zeer complete standaard
 • XBRL is gebaseerd op open W3C standaarden
Rapoortage proces Aad B

Aad benadrukt met klem dat de verplichting om de jaarrekening in XBRL naar de KvK er binnenkort aan zal komen. Of dat over het verantwoordingsjaar 2022 of 2023 valt is in verband met vernieuwde Europese wetgeving nog niet zeker te zeggen, maar hoe eerder je start met het proces, hoe eenvoudiger de overgang zal zijn op het moment dat de verplichting in gaat!

Hoe eerder je begint de verschillen tussen het uitlezen uit het ERP systeem en de XBRL te analyseren, hoe makkelijker het proces voor de hele verslaglegging zal gaan verlopen. Mijn boodschap is: gebruik de tijd om te droogzwemmen, om het proces te doorlopen en ervaringen op te doen, zodat je weet er op je af komt. Neem de tijd die je gegeven is om goed voorbereid aan de verplichting te voldoen.
- Aad Bergman

Na de presentatie van Aad, heeft Rami Aman de oplossing die Qonsío inzet voor woningcorporaties gepresenteerd. Voor de technische verwerking wordt Audition ingezet. Hierdoor hoeft je als medewerker van een woningcorporatie niet bezig te zijn met de technische specificaties, maar met de inhoud van de jaarrekening zelf.

Rami Aman ligt toe: Audition is een softwarepakket van Software & Gemak, wat voor verschillende organisaties kan worden ingezet om de jaarrekening op te zetten.


In Audition is door Qonsío een model gemaakt specifiek voor woningcorporaties. De uitvraag naar de XBRL wordt hiermee in Audition afgehandeld. De controles die anders pas bij het generen van de XBRL aan het licht zouden komen, worden in Audition afgevangen.

Audition werkt efficient en foutbestendig.

Met het inzetten van Audition wordt het systeem to systeem aanleveren van gegevens gegarandeerd. Vanuit het ERP naar de XBRL. Gegevens uit het ERP worden rechtstreeks ingelezen in Audition. Als de inrichting van Audition is afgestemd op de corporatie, zijn er slechts minimale aanpassingen nodig om tot een XBRL te komen.

Wat Qonsío kan betekenen:

 • Qonsío verzorgt de implementatie van Audition
 • Qonsio verzorgt de hosting van Audition, waardoor updates en het jaarrekeningmodel 'vanzelf' gaan
 • Training on the job
 • Qonsío begeleidt het gehele jaarrekeningtraject
 • Ondersteuning met helpdesk, een naslagwerk (e-learning) en inhoudelijke kennisdeling
 • Updates van het jaarrekeningmodel en de daarbij behorende taxonomie

Na de sessie zijn een aantal vragen over Audition aan bod gekomen. Zo kwam naar voren dat RGS op het hoogste niveau in Audition reeds beschikbaar is. Uit de antwoorden bleek ook dat de gehele keten in Audition kan werken aan de gestandaardiseerde XBRL-output; zo kunnen accountants zonder tussenkomst van PDF-documenten heen en weer gaan de digitale handtekening kwijt. Datzelfde geldt voor bestuurs- of RvC-leden die digitaal kunnen tekenen.

Op de vraag of je dus ook in de loop van het boekjaar met Audition kunt starten, is het antwoord ja! Dat is zelfs aan te raden.

Wil je de hele presentatie op beeld nakijken? Of heeft u liever de samenvatting van nog geen tien minuten? Ga dan naar deze link en vul het formulier in.

Zet de eerste stap en begin direct met het aanvragen van een demonstratie over Audition bij Qonsío. Dat is geheel vrijblijvend. Bellen naar Dylan van Vloten of naar Qonsío levert u op korte termijn al een afspraak op.

Wij ondersteunen je graag bij een optimale voorbereiding voor de verplichte jaarrekening SBR (XBRL) aanlevering aan de KvK

Dylan van Vloten - 06-86864305

Qonsío - 036 5391060

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal