Openbaar Belang kiest voor Audition

Audition is onder corporaties het meest gebruikte softwarepakket voor het maken van de jaarrekening. Ook Openbaar Belang uit Zwolle gaat nu ook gebruikmaken van Audition.

BLOG_Openbaarbelang

Het maken van een jaarrekening kan een arbeidsintensieve bezigheid zijn. Door gebruik te maken van Audition bespaart de corporatie veel tijd en krijgt ze een meer transparante en duidelijke jaarrekening. Met een eenvoudige ‘importwizard’ kan de corporatie Openbaar Belang nu hun financiële cijfers uit hun primaire systeem, in dit geval BIS van NCCW, importeren in Audition. Een ‘intelligent’ bestand voorziet de financiële cijfers geautomatiseerd van rubriekcodes, waarna uitzonderingssituaties kunnen worden aangepast. Vervolgens kan de kolommenbalans efficiënt en betrouwbaar worden uitgewerkt. Desgewenst kunnen voorafgaande journaalposten worden geëxporteerd.

Standaard corporatie model
Qonsío ontwikkelde samen met softwareleverancier Unit4 voor de jaarrekeningsoftware speciaal een standaard Corporatiemodel. De corporatie uit Zwolle gaat tevens gebruikmaken van de SBR-manager. Hiermee kan zij de jaarrekening digitaal deponeren bij onder meer de Kamer van Koophandel.

Openbaar Belang
Openbaar Belang biedt ruim 2.600 kwalitatieve en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Daarbij hebben ze ook een scherp oog voor huurders en woningzoekenden met speciale woonbehoeften. Bij Openbaar Belang werken ongeveer 30 mensen. Naast woningen hebben ze ook garages, enkele bedrijfsruimtes, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast biedt Openbaar Belang speciale huisvesting voor studenten.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal