LEKSTEDEwonen en Qonsío - De jaarcyclus onder de loep.

Koen de Jonge van Qonsío is in gesprek met Henk Kooij van woningcorporatie LEKSTEDEwonen.

LEKSTEDEwonen is een betrokken en verbindende woningcorporatie in Vianen met zo’n 4000 VHE’s en circa 40 medewerkers. LEKSTEDEwonen gebruikt NCCW’s XBIS als ERP, wat heel goed past bij de woningcorporatie. De ondersteuning voor de financiële producten WALS voor de begroting, Audition voor de jaarrekening en HR & Salarisgemak voor de salarisadministratie wordt verzorgd door Qonsío. “Wij hebben onze financiële huishouding op orde en hanteren daarbij onze eigen interne normen, die scherper staan dan de wettelijke normen. Onze data is op orde en vormt een solide basis voor onze begroting en verantwoording.” aldus Henk Kooij; Manager Bedrijfsvoering bij LEKSTEDEwonen. “Ik ben hier ontzettend trots op”

In een gesprek met Koen de Jonge van Qonsío neemt Henk graag de jaarcyclus onder de loep, waarbij hij moeiteloos stilstaat bij de uitdagingen waarbij Qonsío hem ontzorgt.

LEKSTED Ewonen Qonsío

“Voor mij start de financiële cyclus met de begroting” begint Henk zijn verhaal. Net als de meeste corporaties maakt ook Henk gebruik van WALS voor zijn begroting. Qonsío levert hierbij de benodigde ondersteuning. “Ik werk hierbij graag samen met Rinaldo” Rinaldo van Elsen is de consultant van Qonsío waar LEKSTEDEwonen al jaren mee samenwerkt. “Rinaldo komt al een lange periode bij vele woningcorporaties over de vloer en kan door zijn jarenlange ervaring met WALS , probleemoplossend met ons meedenken,” geeft Henk aan.

“De basis voor mijn begroting is de jaarrekening", trapt Henk de jaarcylcus af. Als eerste worden daar alle mutaties in doorgevoerd. Door de werkwijze die wij bij LEKSTEDEwonen hanteren zijn alle mutaties die data-gerelateerd zijn, bekend bij de afdeling financiën. Daarna volgen de nieuwbouw projecten en de budgetten om te voldoen aan de prestatieafspraken rondom de verduurzaming. “Eén van de uitdagingen in de begroting is de financiering en de opbrengst van investeringen die nog niet gedefinieerd zijn in een concreet project. Denk daarbij dan aan een budget voor ‘verduurzamen’, dat bijvoorbeeld moet leiden tot verbetering in de energie labels. In overleg met Rinaldo komen we tot een oplossing die voor ons het gewenste resultaat weergeeft.” Henk vervolgt het gesprek: “Een wens is wel om de begroting vanuit WALS presentabel in Excel te maken” Koen zal vanuit Qonsío op zoek gaan naar een oplossing. “We denken op alle fronten graag mee en luisteren naar opmerkingen van onze klanten.”

Een ander aandachtpunt zijn de interne leningen, langlopend van DAEB aan niet-DAEB en kortlopend vice versa bij de dPi “Die moeten we nu handmatig aanpassen”, vertelt Henk. Bij Qonsío denken we graag mee, of de vragen nu groot of klein zijn. Henk heeft het gevoel dat hij ook voor dit soort vraagstukken bij Qonsio terecht kan.

Na de begroting volgt de jaarrekening, gebaseerd op de data uit XBIS. Hiervoor maakt Henk gebruik van Audition waarmee de jaarrekening system-to-system kan worden opgesteld, de foutkans aanzienlijk verkleind wordt ten opzichte van Excel en de cijfers ‘traceble’ zijn voor de accountant. Ook hierbij is de ondersteuning van Qonsío van waarde.

Ook voor het opstellen van de verschillenanalyses van de marktwaarde en de beleidswaarde wordt externe ondersteuning van Qonsio ingevlogen. “Niet zozeer omdat we het zelf niet kunnen, maar meer omdat een accountant meer waarde hecht aan het feit dat een outsider met kennis ook naar de input heeft gekeken. Het bekende vier ogenprincipe,” geeft Henk Kooij aan. En dat wordt hiermee gerealiseerd.

Waar Henk samen graag naar wil kijken zijn de kwartaalrapportages. Hierbij is nu nog veel handwerk nodig. Koen is hiervan op de hoogte en wil graag met Qonsío ook daar ondersteuning bij leveren. “Laten we afspreken dat we ons bij Qonsío in zullen zetten om dit met behulp van Auditor en Audition te ondersteunen” zegt Koen. Henk lacht: “Daarom vind ik Qonsio zo’n prettige partner, ik kan ervan op aan dat we samen verder komen!”

Net als Koen vindt Henk dat de data op orde moet zijn. “Zowel bij de financiën als bij de controle op basis van de onderleggers. Wij hebben dat gedeelte voor elkaar” Koen beaamt dat, maar hij wil ook laten weten dat ook daarbij Qonsío van onschatbare waarde kan zijn voor woningcorporaties die hetzelfde niveau willen halen als bij LEKSTEDEwonen bereikt is. “De data moet logisch zijn”, vult Henk aan. “In het bijhouden van de mutaties die uit de organisatie moeten komen, kunnen we nog een verbeterslag maken.” Koen vraagt of het feit dat het financiële proces gestroomlijnd verloopt, bijdraagt aan het aanpakken van andere uitdagingen. “Jazeker!” weet Henk, “Er blijft tijd en energie over voor andere zaken en dat is heel prettig.”

Wendy en Henk2

Wendy de With en Henk Kooij - LEKSTEDEwonen

Ook in de salarisadministratie staat Qonsío LEKSTEDEwonen terzijde. “De collega’s Debby, Ans en Kate van Qonsío kijken van geen enkele vraag op”, valt de Wendy de With van LEKSTEDEwonen haar collega Henk Kooij bij. Wendy verzorgt o.a. de salarisadministratie bij LEKSTEDEwonen, “Bij Qonsío zijn ze volledig bekend met de CAO van de woningcorporaties en ze kennen werkelijk alle ins en outs van het salarisprogramma HR & Salaris Gemak.” Voor LEKSTEDEwonen wordt niet alleen de salarisstroom door Qonsío op orde gehouden, maar ook de HR kant wordt met de modules verlof en verzuim en workflow helemaal onder controle gehouden. “Vaak duurt een gesprek met Debby wat langer als ze mijn vraag beantwoordt heeft,” lacht Wendy, “We kletsen ook altijd even bij!” “Ja, zo ken ik Qonsío,” knikt Henk, “Betrouwbaar en betrokken.”

“Eigenlijk ondersteunt Qonsío ons het hele jaar door” sluit Henk het gesprek af. “We zijn erg tevreden over de persoonlijk aanpak en de deskundigheid van Qonsío. Wanneer het ingewikkeld wordt, staan jullie voor ons klaar en dat geeft een zeker gevoel. Kortom een betrouwbare partij die gaat voor een langdurige samenwerking” aldus Henk.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal