Koen de Jonge (Qonsío): Corporaties ondersteunen financieel in control te zijn

Iedere euro bij woningcorporaties kan maar één keer worden uitgegeven. Daarom is in controle zijn over financiën essentieel. Wat zijn daarbij de belangrijkste uitdagingen en hoe helpt de inzet van IT om meer grip te krijgen op vastgoed vanuit financieel perspectief? CorporatieGids.nl sprak hierover met Koen de Jonge, directeur van Qonsío.

DSC 0533

Woningcorporaties hebben over het algemeen hun financiële huishouding goed op orde, begint Koen het gesprek. “Toch zijn ze vaak op zoek naar meer financiële zekerheid. Bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, zoals de eenmalige huurverlaging en het bevriezen van de huurverhoging door de coronapandemie. Deze gebeurtenissen hebben een enorm impact op de financiële huishouding, daar wil je wel op kunnen anticiperen.”

Financiële en maatschappelijke uitdagingen

In control zijn betekent volgens Koen ‘kunnen verantwoorden naar het verleden, weten waar je staat in het heden en kunnen voorspellen naar de toekomst met inzicht in verschillende scenario’s’. “De uitdaging voor woningcorporaties is de financiering van de grote investeringen op de thema’s voldoende woningen, betaalbare woningen, duurzaamheid en leefbaarheid. Naast het financiële aspect spelen ook maatschappelijke doelstellingen een belangrijke rol. De uitdaging is om de beschikbare middelen op zo’n manier in te zetten dat je het maximale behaalt op beide vlakken. Hierbij speelt data een steeds belangrijkere rol.”

Financieel in control

Het in kaart hebben of brengen van de technische aspecten van het vastgoed en de samenhangende maatschappelijke aspecten, is voor een corporatie enorm belangrijk om financieel in control te zijn. “Ondersteunende software is daarvoor essentieel en als Qonsío leveren we hiervoor WALS, een simulatiemodel waarmee toekomstige financiële en volkshuisvestelijke prestaties van corporatiebeleid worden voorspeld en waarmee beslissingen financieel worden ondersteund. WALS is de standaard in de markt en iedere financiële medewerker die zich in de sector bezighoudt met prognosticeren – zoals met de meerjarenbegroting – kent het. Daarbij is het onze visie in gesprek te gaan met onze klanten over hoe WALS ingezet wordt, en die input mee te nemen zodat de applicatie nu en in de toekomst corporaties optimaal ondersteunt.”

Salarisverwerking

Ook op het gebied van salarisverwerking en HR ontzorgt Qonsío woningcorporaties. Koen vertelt verder: “Onze medewerkers ondersteunen corporaties ook bij de maandelijkse loonbetalingen. Als specialist zijn we op de hoogte van de laatste CAO-ontwikkelingen en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving rond salarisadministratie. De bundeling van kennis is van grote meerwaarde, zeker wanneer salarissen ‘erbij’ of ‘ernaast’ worden gedaan.”

Verantwoording afleggen

Eén van de grote verantwoordingsmomenten ieder jaar is het aanleveren van de jaarrekening. Koen: “De aanpassingen in het jaarrekeningmodel zijn een belangrijke uitdaging voor de sector, maar ook alle interne processen zijn van belang in dit traject. Het is zaak dat iedereen op tijd de benodigde stukken aanlevert, iets wat wij met onze software Auditor ondersteunen. Daarnaast geeft de overheid via Logius duidelijk aan dat het binnenkort verplicht is om de jaarrekening system-to-system aan te leveren. In andere woorden: geautomatiseerd aan de KvK vanuit het systeem waar deze is opgesteld, zonder dat deze tussentijds gewijzigd kan worden. Dit moet volgens de XBRL-standaard van SBR worden ingediend. Met Audition ondersteunt Qonsío als enige dit proces volledig en volgens sectorstandaarden.”

Inzet van data

Door de inzet van software kom je in control over je uitgaven. “En om in de toekomst nóg meer grip te krijgen op de financiële uitdagingen, wordt de inzet van data steeds belangrijker,” geeft Koen aan. “Door data te bundelen, kunnen woningcorporaties nog beter inspelen op veranderingen en beslissingen nemen over hun portefeuillebeleid. Maatschappelijke doelen spelen hierbij – naast de financiële afweging – een steeds belangrijkere rol. De inzet van big data wordt steeds belangrijker bij het maken van voorspellingen en door het combineren van interne en externe data met kunstmatige intelligentie, sluiten scenario’s steeds beter aan op de werkelijkheid. Woningcorporaties krijgen zo steeds beter beeld over wat hen te wachten staat en wat de invloed van hun beslissingen is, en zo kunnen ze waar nodig bijsturen. Hierdoor krijgen ze steeds meer grip op hun financiën waardoor de doelstellingen beter kunnen worden behaald.”

Bron: CorporatieMedia

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal