Alwel over naar Audition

Ook woningcorporatie Alwel gaat gebruikmaken van Audition. Onder woningcorporaties is Audition het meest gebruikte softwarepakket voor het maken van de jaarrekening. Het maken van jaarrekeningen en publicatiestukken is een arbeidsintensief karwei. De corporatie moet cijfers vergaren, toelichtingen schrijven, aanpassingen doen en dan integraal controleren. Met Audition wordt dit voor Alwel een stuk vereenvoudigd.

BLOG_Logo alwel

Met een eenvoudige ‘importwizard’ kan Alwel nu haar financiële cijfers uit haar primaire systeem, Dynamics Empire importeren in Audition. Een ‘intelligent’ bestand voorziet de financiële cijfers geautomatiseerd van rubriekcodes, waarna uitzonderingssituaties kunnen worden aangepast. Vervolgens kan de kolommenbalans efficiënt en betrouwbaar worden uitgewerkt. Desgewenst kunnen voorafgaande journaalposten worden geëxporteerd.

Standaard corporatie model
Qonsío ontwikkelde samen met softwareleverancier Unit4 voor de jaarrekeningsoftware speciaal een standaard Corporatiemodel. Op basis van de standaardmodellen kunnen enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen worden opgesteld. Handig bij meerdere bedrijven of bij een splitsing van DAEB en niet DAEB. Naast jaarrekeningen kunnen financiële perioderapportages en financiële rapportages voor belangrijke partijen zoals aandeelhouders en banken worden gemaakt.
Steeds meer corporaties maken gebruik van Audition. Zo kozen afgelopen periode ook al Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Ressort Wonen en Wonen Midden Delfland voor de jaarrekeningsoftware Audition.

Alwel
Alwel heeft zo’n 25.000 huizen, parkeerplaatsen en andere panden in de gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Ze typeren zichzelf als ‘buurtcorporatie’ en ze bieden antwoorden op wat buurten en bewoners nodig hebben om fijn te kunnen wonen. ‘We zetten ons in voor voldoende, goede, betaalbare en duurzame huizen. En samen zorgen we ervoor dat het ook prettig is om in de buurten en wijken te wonen’, aldus de corporatie.

Deel dit artikel op je favoriete social kanaal